TOO BAD: YOU ARE NOT WELCOME THIS WAY
TRINPsite provides free access for those who are capable of showing and willing to show at least a modicum of respect for persons.
You are making use, however, of a link from a site or page that derives pleasure from an offensive attack on TRINPsite or a person connected with it, an attack which will only serve to promote or perpetuate extremism, exclusivism and supernaturalism.
You are therefore invited to give it another try and to visit TRINPsite in a different, acceptable way.

NB  The disqualified source at issue here is a Dutch weblog called "Retecool". The author of the first posting at www.retecool.com was Hubert Roth, the Dutch founder. The persons (co)responsible for later offensive and criminal postings of texts and pictures were and are in adddition to Hubert Roth: Olaf Bloemberg and Patrick Klerks (members of staff), Kristiaan Thivessen and the same and/or other people operating under such names as Damien de Vries and Franky.

Should you be interested you can find some more information in This Language in the following two MVVM documents: The Amazing Retecool and Freedom Bears Everything, Except ErosionJAMMER, MAAR OP DEZE MANIER BEN JE NIET WELKOM
Je maakt gebruik van 'n verbinding van Retecool.com, 'n parasitair opererend webterrein waar TRINPsite beschreven wordt op 'n volkomen infantiele, inhoudsloze en alleen als kwetsend bedoelde manier.
Het zielige mannetje (of 'n individu of groep van dien aard) dat zichzelf als 'je eigen Internetpooier' aanprijst (en te laf is om 'n naam te vermelden) is niet bereid, of zelfs maar in staat, respekt voor personen te tonen en heeft 'n fascistoïde neiging tot het laten opsluiten --'n vorm van elimineren-- van niet in zijn straatje passende medemensen. Daarbij laat deze figuur, die teert op de produktiviteit en kreativiteit van anderen, ook nog blijken zo dom te zijn als het achtereinde van 'n diersoort die ik liever niet wil beledigen.
Je wordt daarom uitgenodigd TRINPsite langs 'n andere, normale weg te bezoeken, eventueel nog steeds infantiel of seniel en (bijna) inhoudsloos, maar wel met enig minimaal respekt.

Vincent van Mechelen

PS  Het individu waarnaar hierboven verwezen wordt, bleek Hubert Roth te zijn. Personen die de (mede)verantwoordelijkheid dragen voor latere beledigingen en overtredingen in woord en beeld zijn:
  • Hubert Roth, alias 'reet', de baas en beheerder
  • Olaf Bloemberg, 'Olaf', redaktielid
  • Patrick Klerks, alias 'Je suis Pie', redaktielid
  • Kristiaan Thivessen, 'Kris'
  • dezelfden en/of anderen opererend onder namen zoals Damien de Vries en Franky.
Mocht je ge´nteresseerd zijn in de ontwikkelingen in de Retecool-affaire lees dan Retekool en luierwerk op MVVM.


TRINPsite, 56.47.1-60.24.5, www.trinp.org/Info/Repl/Retecool.HTM
Stichting DNI Foundation, www.trinp.org/